Sentier

Nationale Wanderwee Adrien Ries

Déi definitiv Versioun vum Wanderwee mat 50,8km an 1147 Héichtemeter a mat puer méiglechen Etapen, fannt dir als download vun nordstad.lu. Unbedéngt zu Fouss oder mam MTB testen!
Nationale Wanderwee Adrien Ries

Ausgangsiddi vun der Denkfabrik Nordstad

D'Denkfabrik Nordstad wollt un de Begrënner vun der Nordstad Iddi den Adrien Ries erënneren. Seng Ried zur Nordstad ass vum Juni 1973. De Adrien Ries war ee begeeschterten Wanderer an ass dausende Kilometer zu Letzebuerg an an Europa zufouss gaang.

2006 huet Denkfabrik dofir ee Wanderwee mat sengem Numm ausgeschafft.
Am September2006 ass en zesummen mat der deemoleger  « Entente des Syndicats d’Initiative de la Moyenne Sûre et de l’Our », dem « Comité politique Nordstad », dem CIGR Nordstad  an lokalen Vereiner op engem 1. Wanderdag vu Schieren a Comar/Bierg aus als provisoresch Versioun virgestallt gin.
Déi 1. Versioun 2006 vun der DFKeine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Merci fir objektiv Kommentaren

Beléifte Posts